Мокін Віталій Борисович

Навчально-методична робота

Розширив у ВНТУ ліцензію на напрям 6.050101 «Комп'ютерні науки» (2012), ліцензував нову спеціальність для спеціалітету (2012) та магістратури (2015) 7,8.05010105 “Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг”. Успішно пройшов у 2015 р. акредитацію спеціальності 7.05010105. Ліцензував у ВНТУ новий напрям 6.040303 «Системний аналіз» (2015). У 2016 році ліцензував по кафедрі САКМІГ магістратуру та аспірантуру зі спеціальності 122 - "Комп'ютерні науки та інформаційні технології". У 2017 році на базі ліцензії спеціальності 122 ліцензував по кафедрі нову спеціальність: 126 - Інформаційні системи та технології (бакалаврат, магістратура та аспірантура, є головою проектної групи з магістратури з 126). Співавтор дистанційних курсів з 4 дисциплін.

Автор 4 підручників із грифом МОН України, 23 навчальні посібники, у т.ч. 2-х із грифом МОН України, 12 методичних вказівок та іншої інструктивно-методичної літератури та ряду статей науково-методичного характеру у наукових фахових виданнях.

Був членом журі Міжнародного конкурсу молодих користувачів ГІС від ESRI (США). 

Був співголовою оргкомітету та журі ІІ Міжнародного конкурсу найкращих робіт з комп’ютерного моніторингу стану довкілля України серед учнів та студентів (під патронатом Громадської ради при Мінприроди України) у 2015 р. (http://ecomon.vntu.edu.ua/). У 2014 р. був співголовою першого такого конкурсу (тоді він стосувався ще й молодих вчених), а у 2008, 2012 та 2013 роках був співголовою оргкомітету та журі Вінницьких обласних конкурсів з моніторингу довкілля серед учнів та студентів (є автором ідеї проведення таких конкурсів), які проводив у ВНТУ спільно з регіональними підрозділами Мінприроди та МОН України.

ОПУБЛІКОВАНІ РОБОТИ

ПІДРУЧНИКИ

Методологія та організація наукових досліджень (в екології): підручник (із грифом МОН) / [Клименко М. О., Петрук В. Г., Мокін В. Б. та ін.]. – Херсон: Олді-плюс, 2012. – 474 с.

Екологічні основи управління водними ресурсами : навчальний посібник / [А.І. Томільцева, А.В. Яцик, В.Б. Мокін та ін.]. - К. : Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. – 200 с. (Бібліотека екологічних знань)

Моніторинг довкілля: підручник / [Боголюбов В. М., Клименко М. О., Мокін В. Б. та ін.] ; під ред. В. М. Боголюбова. [2-е вид., перероб. і доп.]. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 232 с.

Моніторинг довкілля: підручник / [Боголюбов В. М., Клименко М. О., Мокін В. Б. та ін.] ; під ред. В. М. Боголюбова і Т. А. Сафранова. – Херсон: Грінь Д. С., 2011. – 530 с.

та ін.

ПОСІБНИКИ (із грифом МОН України)

Петрук В. Г. Основи науково-дослідної роботи. Навчальний посібник / Петрук В. Г., Володарський Є. Т., Мокін В. Б.; під ред. В. Г. Петрука. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. — 144 с.

Математичні методи ідентифікації динамічних систем : навчальний посібник : Рекомендовано МОН України / Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, О. Б. Мокін – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 260 с.

ПОСІБНИКИ (із грифом ВНТУ)

Геоінформаційні системи в екології : Електронний навчальний посібник / В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський / Під ред. Крижановського Є. М. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 192 с.

Системний аналіз та проектування ГІС : Електронний навчальний посібник / Є. М. Крижановський, В. Б. Мокін, А. Р. Ящолт, Л. М. Скорина. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 127 с.

Методи та засоби комп’ютерних обчислень : Електронний навчальний посібник / Є. М. Крижановський, В. Б. Мокін, Г. В. Горячев,
В. І. Варчук. — Вінниця: ВНТУ, 2016. — 90 с.

Геоінформаційна аналітична система державного моніторингу довкілля Вінницької області. Ч.І. Моніторинг поверхневих вод: Методичний посібник / [В. Б. Мокін, О. Г. Яворська, М. П. Боцула та ін.] ; під ред. В. Б. Мокіна та О. Г. Яворської. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005.— 78 с.

Автоматизована система екоінспекційного контролю стану забруднення довкілля України та викидів, скидів і відходів „ЕкоІнспектор”: Ч. І. "Викиди" : методичний посібник / [В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, Г. В. Горячев, М. П. Боцула, С. О. Жуков  та ін.]. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007.— 128 с.

Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Дністер з використанням геоінформаційних технологій: Методичний посібник / [В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, Є. М. Крижановський, М. П. Боцула та ін.]; під ред. В.Б. Мокіна. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009.— 252 с.

Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління водними ресурсами Львівської області: Методичний посібник / [В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський та ін.]; під ред. В. Б. Мокіна. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009.— 236 с.

Система прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Південний Буг з використанням геоінформаційних технологій: Методичний посібник / [В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський, А. Р. Ящолт та ін.]; під ред. В.Б. Мокіна. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009.— 244 с.

Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Прип’ять з використанням геоінформаційних технологій: Методичний посібник / [В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський та ін.]; під ред. В. Б. Мокіна. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009.— 236 с.

Геоінформаційна аналітична система моніторингу якості і використання водних ресурсів та стану водогосподарських об’єктів річки Тиса у Закарпатській області: Методичний посібник / [В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський та ін.]; під ред. В. Б. Мокіна. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009.— 228 с.

Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Сіверський Донець з використанням геоінформаційних технологій: Методичний посібник / [В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський та ін.]; під ред. В. Б. Мокіна. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009.— 352 с.

Геоінформаційна система каталогу-класифікатору з паспортними даними та даними моніторингу стану водних об’єктів басейну р. Кальміус: Методичний посібник / [В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, М. П. Боцула, Г. В. Горячев, Є. М. Крижановський та ін.]; під ред. В. Б. Мокіна. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009.— 284 с.

та ін.

Положення та методичні вказівки 

Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проекту з дисципліни «Моделювання і прогнозування стану довкілля» для студентів напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форми навчання / Уклад. В. Б. Мокін, А. Р. Ящолт, Л. М. Скорина. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 42 с.

та ін.