Мокін Віталій Борисович

Розробки

Проведено системний аналіз проблеми забруднення водних ресурсів Вінницької області та м. Вінниці. Результат доведено до екологічних установ та громадських організацій:

Презентація на нараді по екології Вінниччини.


1. Технологія створення геоінформаційних автоматизованих систем моніторингу довкілля регіону.

2. Технологія створення систем підтримки прийняття рішень для моніторингу та інтегрованого управління басейном річки (чи водними ресурсами області) з використанням геоінформаційних технологій  

 

І. Технологія створення геоінформаційних автоматизованих систем моніторингу довкілля регіону.

Автори: д.т.н., проф. Мокін В.Б., к.т.н., доцент Боцула М.П., к.т.н., доцент Крижановський Є.М., к.т.н., доцент Ящолт А.Р., к.т.н. Варчук І.В.

Основні характеристики, суть розробки: автоматизація основних функцій з обробки даних моніторингу довкілля регіону (області, району, міста, підприємства), тобто збирання даних спостережень усіх суб’єктів моніторингу вод області в єдиний електронний банк даних, їх оцінювання, порівняння з нормативними значеннями, прогнозування, візуалізація. Автоматизоване збирання даних від суб’єктів моніторингу через електронну пошту; автоматизоване поєднання даних різних форматів та відомчих програм суб’єктів моніторингу в єдиній базі даних MS Access 2010, у т.ч. автоматичний імпорт даних із системи 2-ТП (водгосп) про спецводокористування та імпорт даних про викиди, скиди, відходи та стан вод і ґрунтів із АСУ «ЕкоІнспектор» держекоінспекцій (за наявності відповідних прав доступу користувачів до даних цих відомчих систем); ведення єдиних довідників показників та постів моніторингу стану довкілля регіону; зручні автоматизовані робочі місця для обробки та управління даними; можливість формування довільних запитів на вибірку даних та обміну даними з іншими системами у форматі XML; автоматизоване формування звітів установленої форми; автоматизований обмін даними з центрами моніторингу довкілля Мінприроди; обробка даних моніторингу з урахуванням їх геопросторової прив’язки з використанням офіційно безкоштовного геоінформаційного програмного забезпечення для клієнтських робочих місць; можливість побудови тематичних карт. Можливе створення окремих підсистем: моніторингу вод та скидів, викидів та повітря, ґрунтів і відходів, природно-заповідного фонду, корисних копалин тощо.

Патентно-, конкурентноспроможні результати: отримано свідоцтва про реєстрацію авторського права на комп’ютерні програми №№ 12999, 13000, 13001, 13002, 13809, 13810, 17722, 18014,18015, 18017, 19305, 19306, 19308, 28116, 28121, 28122, 28123, 26733, 37657, 37658, 39033, 38756, 40074, 42275, 42276, 42277, 56206, 58780, 62263, 68627.

Порівняння зі світовими аналогами: розробка відповідає світовим аналогам.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: використання сучасних інформаційних технологій та обміну інформацією через Інтернет дозволяє швидше, дешевше збирати інформацію про стан забруднення довкілля. Уніфікованість подання інформації забезпечує її більш швидку обробку та точність для подальшого прийняття управлінських рішень. Оперативне виявлення фактів порушення нормативних вимог щодо природокористування, фактів надмірного забруднення навколишнього природного середовища дозволить більш швидко та надійно приймати відповідні управлінські рішення та вживати штрафні санкції.

Галузі міністерства, відомства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки: Мінприроди України, Державна екологічна інспекція Мінприроди та її підрозділи, управління водними ресурсами Держводагентства, облдержадміністрації тощо.

Стан готовності розробок: є оптимізовані моделі і структури, методи обробки та типове програмне забезпечення, є значний досвід його швидкої адаптації до різних галузей, регіонів, установ, підприємств та задач і вимог.

Результати впровадження: системи впроваджені у Держуправліннях охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій та Донецькій областях, у Державній екологічній інспекції України та її регіональних підрозділах; у Головному управлінні економіки Вінницької облдержадміністрації, в управлінні екології Міськради м. Кривий Ріг та ін.

Назва організації, адреса, телефон, e-mail: Вінницький національний технічний університет, науково-дослідна лабораторія екологічних досліджень та екологічного моніторингу. 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95. Тел. (0432) 437722, факс (0432) 465772.

ІІ. Технологія створення систем підтримки прийняття рішень для моніторингу та інтегрованого управління басейном річки (чи водними ресурсами області) з використанням геоінформаційних технологій

Автори: д.т.н., проф. Мокін В.Б., к.т.н., доцент Боцула М.П., к.т.н., доцент Крижановський Є.М., к.т.н., доцент Ящолт А.Р., к.т.н. Варчук І.В.

Основні характеристики, суть розробки: Розроблено типове програмне забезпечення, яке дозволяє автоматизувати процеси збирання даних спостережень про стан вод, водокористування та пов’язані з ними ресурси басейну в єдиний електронний банк даних, проводити їх оцінювання, порівняння з нормативними значеннями, прогнозування, візуалізацію та використання для підтримки прийняття рішень для інтегрованого управління басейном річки. Для роботи системи проводиться перевірка та виправлення карт ГІС різних масштабів з інформацією про об’єкти гідрографії регіону за оригінальною методикою. На основі цієї ГІС система набуває унікальних можливостей: автоматизований імпорт та узгодження даних різних форматів в єдиному електронному банку даних із прив’язкою до електронної карти, у т.ч. автоматичний імпорт даних із системи 2-ТП (водгосп) про спецводокористування та імпорт даних про якість вод із відомчої комп’ютерної програми Держводагентства (за наявності відповідних прав доступу користувачів до цих систем); зручні автоматизовані робочі місця для обробки та управління даними згідно діючих методик, затверджених Мінприроди; обмін даними з іншими системами у форматі XML; автоматизоване формування довільних звітів установленої форми; обробка даних моніторингу з урахуванням їх геопросторової прив’язки з використанням офіційно безкоштовного геоінформаційного програмного забезпечення; можливість роботи з даними дистанційного зондування Землі та ін.

Патентно-, конкурентно спроможні результати: отримано свідоцтва про реєстрацію авторського права на комп’ютерні програми №№ 12999, 13000, 13001, 13002, 13809, 13810, 24115, 26733, 28117, 28118, 28119, 28120, 28121, 28122, 28123, 56207, 58781, 58782, 58783, 58789, 62262, 68626.

Порівняння зі світовими аналогами: розробка відповідає світовим аналогам.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: використання автоматизованих систем для збирання та обробки даних здешевлює систему у порівнянні з існуючими в Україні для басейнів річок для багатьох областей. Підвищення рівня володіння інформацією про стан водних ресурсів та гідрометеопараметри дозволить заздалегідь спрогнозувати погіршення якості вод та негативні зміни водного режиму та вчасно вжити відповідних запобіжних заходів.

Галузі міністерства, відомства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки: центральні та територіальні підрозділи Мінприроди, Держводагентства та інших відомств як України, так і сусідніх з нами країн, облдержадміністрації, місцеве самоврядування, наукові установи, неурядові громадські організації України та Європи.

Стан готовності розробки: Готове та багато разів апробоване забезпечення та методики його адаптації до нових регіонів, задач та вимог.

Результати впровадження:  вже створені системи впроваджені в GRID Arendal UNEP (підрозділ ООН у Норвегії), Mott MacDonald (Великобританія та Нідерланди, у проектах Єврокомісії), у Держуправліннях охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій, Полтавській та Донецькій областях; у Басейнових управліннях водних ресурсів річок Південний Буг, Дністер, Сіверський Донець, Дніпро у Закарпатському, Хмельницькому, Черкаському, Кіровоградському, Полтавському, Одеському, Миколаївському, Волинському, Рівненському, Сумському, Тернопільському, Житомирському, Львівському обласних управліннях водних ресурсів та інших установах України.

Є окремі рішення і з використанням веб-технологій.

Назва організації, адреса, телефон, e-mail: Вінницький національний технічний університет, науково-дослідна лабораторія екологічних досліджень та екологічного моніторингу. 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95. Тел. (0432) 437722, факс (0432) 465772.