Мокін Віталій Борисович

Резюме

Мокін Віталій Борисович - завідувач кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки (САКМІГ)доктор технічних наук,професорнауковий керівник науково-дослідної лабораторії екологічних досліджень та екологічного моніторингу Вінницького національного технічного університету (ВНТУ), головний науковий співробітник (за сумісництвом).

Scopus Author ID: 21741188200 (http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=21741188200)

Researcher ID: G-4925-2015 (https://www.researcherid.com/Workspace.action)

ORCID: 0000-0003-1946-0202 (http://orcid.org/0000-0003-1946-0202)

РИНЦ Author ID: 710394 (http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=710394)

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=B9mranwAAAAJ&hl=uk

Профіль у програмі "Горизонт 2020": http://eeca-ict.eu/index.php/competence

Профіль у мережі вчених Research Gates: https://www.researchgate.net/profile/Vitalii_Mokin

Сторінка у мережі LinkedIn: https://www.linkedin.com/hp/?dnr=zmDDEcKZcTwvr-VHzmxzEc5IKbwAP3fmBgrQ

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему "Математичні та геоінформаційні моделі для моніторингу річкових вод та управління процесами їх очищення" зі спеціальності 01.05.02 - "Математичне моделювання та обчислювальні методи" (2006).

Є радником Голови Державного агентства водних ресурсів України (на громадських засадах).

Протягом 2009-2010 рр. був радником міністра охорони навколишнього природного середовища України (на громадських засадах) та радником Голови Державного комітету України по водному господарству (на громадських засадах), був членом Науково-технічної ради Держводгоспу України.

Є членом Науково-технічної ради Державного агентства водних ресурсів України.

Є членом Басейнової ради Дніпра та, при ній, керівником секції з автоматизації та впровадження геоінформаційних технологій в систему управління водними ресурсами. Є членом Басейнової ради Південного Бугу та Головою Науково-технічної ради при ній (з 2009 р.). Є членом Басейнової ради Десни (до складу басейнових рад входять заступники голів облрад, голів ОДА, начальники управлінь екологічних установ, науковці та представники громадськості областей, які розташовані в басейні річки, а також науковці, розробки яких мають відношення до цього басейну).

Був науковим керівником більше 40 науково-дослідних проектів зі створення інформаційних систем і технологій, впроваджених в Україні (в держустановах обласного рівня УСІХ областях країни) та за кордоном.

З 2014 р. є експертом проекту ОБСЄ зі створення інформаційної технології і системи для по управління водними ресурсами з урахуванням зміни клімату у басейні р. Дністер.

Протягом 2010-2014 рр. був членом технічної координаційно-експертної ради з питань інформатизації при міському голові м. Вінниця В. Гройсмані.

Протягом 2010-2015 рр. був членом дорадчого комітету зі сталого енергоефективного розвитку міста Вінниці при Вінницькій міськраді.

У 2011 р. був експертом проекту ПРООН/ГЕФ "Реалізація Стратегічної програми дій для басейну Дніпра з метою зменшення забруднення стійкими токсичними забруднюючими речовинами".

Протягом 2009-2014 рр. був експертом україно-шведського проекту зі створення Плану управління річковим басейном Південного Бугу відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви ЄС. Проект завершився у жовтні 2014 р. виходом у друці монографії “План управління річковим басейном Південного Бугу: аналіз стану та заходи” (українською та англійськими мовами).

З 2011 р. – член Міжнародної благодійної організації «Фундація «Зелений КІТ» («КІТ» у назві – це скорочення від слів «Комунікаційно-Інформаційні Технології»).

Виконував обов'язки (за суміщенням) директора Інституту магістратури, аспірантури та докторантури (2000-2014 рр.) (пішов з посади за власним бажанням відповідно до вимог Закону України про вищу освіту, який забороняє суміщати дві адміністративні посади). За час директорства у спецрадах ІнМАД було успішно захищено 322 дисертації, з яких: кандидатських - 297; докторських - 25 (жодна дисертація не була відхилена після захисту під час подальшого розгляду у ВАК/МОНМС/МОН). За спеціальними науково-освітніми навчальними планами було підготовлено більше 1000 магістрів, з яких майже половина стали кандидатами наук і завдяки яким ефективність аспірантури ВНТУ була у 2-3 рази більшою, ніж середня по Україні.

Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави в номінації "За наукові досягнення" (постанова Кабінету Міністрів України №487 від 21.06.2005).

Стипендіат Верховної Ради України (Постанова Верховної Ради України № 498-VI від 4.09.2008 "Про призначення у 2008 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених").

Нагороджений знаком "За наукові досягнення" (наказ Міністра освіти і науки України № 453-к від 15 травня 2007 р.).

У 2007 році був затверджений Єврокомісією старшим експертом від України у 2-х проектах TACIS "Управління басейнами трансграничних річок: Фаза 2 для басейну Сіверського Донця" та "Управління басейнами трансграничних річок: Фаза 2 для ріки Прип'ять" (рішення Єврокомісії № 14 від 3.04.2007 р.).

Був членом Громадської ради при Мінприроди та у ній – Головою Комісії з питань освіти, науки та євроінтеграції, Головою Комісії з впровадження інформаційних технологій в систему управління довкіллям та природокористуванням, заступником з управління водними ресурсами голови Комітету з управління відходами та ресурсами, членом Комітету з питань охорони природних ресурсів та заповідної справи, членом Комісії по Програмі "Горизонт 2020" (на громадських засадах).

Був членом Міжвідомчої робочої групи з розгляду Державної програми моніторингу довкілля України (наказ міністра охорони навколишнього природного середовища України №196 від 31.05.2005 р.).

Автор біля 400 наукових публікацій, у тому числі 10-х монографій (одна, спільна зі шведами, видана і українською, і англійською мовами), біля 190 публікацій у виданнях з міжнародних наукометричних баз даних, у т.ч. SCOPUS (видання США та ЄС), 4 підручників із грифом МОН України, 22 навчальних посібників, у т.ч. 2-х із грифом МОН України, має 42 свідоцтва про реєстрацію авторських прав на комп’ютерні програми.

У міжнародній наукометричній базі даних Google Scholar - 386 цитувань. Індекс цитування Хірша = 9. Кількість публікацій, на які є 10 і більше посилань - 6.

У міжнародній системі ReseachGate, яка обєднує більше 2 млн. вчених з 192 країн світу, має рейтинг біля 17.

Був співголовою оргкомітету та журі ІІ Міжнародного конкурсу найкращих робіт з комп’ютерного моніторингу стану довкілля України серед учнів та студентів (під патронатом Громадської ради при Мінприроди України) у 2015 р. (http://ecomon.vntu.edu.ua/). У 2014 р. був співголовою першого такого конкурсу (тоді він стосувався ще й молодих вчених), а у 2008, 2012 та 2013 роках був співголовою оргкомітету та журі Вінницьких обласних конкурсів з моніторингу довкілля серед учнів та студентів (є автором ідеї проведення таких конкурсів), які проводив у ВНТУ спільно з регіональними підрозділами Мінприроди та МОН України.

Був членом журі Міжнародного конкурсу молодих користувачів ГІС від ESRI (США).